Kontakt

Opiekun Radiowęzła

Anna Śliwa

sliwaa@zsi.kielce.pl

Opiekun strony internetowej

Mateusz Wroński

pt22wronskim@zsi.kielce.pl

Administrator strony internetowej

Sebastian Mazur

mazurs@zsi.kielce.pl