Projekt

"Budowanie sieci radiowęzłowej w szkole" to tytuł projektu.

Tytuł Projektu: „Budowanie sieci radiowęzłowej w szkole”
Akronim: SWITCH
Czas realizacji Projektu: 2 lata (01. 08. 2008 r. - 31. 07. 2010 r.)
Główny cel Projektu: założenie radiowęzła szkolnego
Skład grupy partnerskiej:

 • Polska: Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach – koordynator www.zsi.kielce.pl
 • Rumunia: Colegiul National de Informatica „Grigore Moisil” w Brasov www.moisilbrasov.ro
 • Rumunia: Grup Scolar Industrial „I.L.Caragiale” Moreni w Dambovita Moreni www.liccaragiale.infobytedb.ro
 • Bułgaria: Professional High School of Mechanics and Electrical Engineering „Stoicho and Kitsa Marchevi” w Chaskowie www.pgmet.breza.net
 • Włochy: Istituto Professionale per L’Industria e Artigianato A.Meucci w Cagliari www.istitutomeucci.it
 • Turcja: Iskenderun Vocational Education Centre w Iskenderun/Hatay www.iskenderunmem.k12.tr

Język roboczy Projektu: język angielski

Produkty będące efektem realizacji wspólnego Projektu:
 • studio radiowęzła szkolnego SWITCH
 • prezentacja Power Point
 • strona www
 • logo
 • jingiel
 • plan pracy radiowęzła SWITCH
 • płyty CD z nagranymi audycjami SWITCH

Spotkania przedstawicieli szkół partnerskich:
 • Spotkanie w Kielcach 17 – 21 listopada 2008 r.
 • Spotkanie w Chaskowie 16 – 20 listopada 2009 r.
 • Spotkanie w Braszowie 7 – 12 marca 2010 r.
Dzięki zaangażowaniu i ścisłej współpracy szkół partnerskich stworzyliśmy profesjonalną sieć radiowęzłową w każdej ze szkół.

Zdjęcia