Kontakt

Opiekun radiowęzła

mgr Anna Śliwa,
ZSI Kielce,

Email : sliwaa@zsi.kielce.pl

Administrator strony

Sebastian Mazur,

Email : mazurs@zsi.kielce.pl